Múa sạp – video

Màn múa sạp hòa hứng sôi nổi do các bạn Hội Sinh Viên trình diễn tại lễ bế mạc tháng VHPG Việt Nam 29/10/2017 [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=NaURzYPWdq4″ thumbnail=”3673″ /]

Continue reading

Lễ Bế Mạc Tháng Văn Hóa PGVN

 Lễ ký kết thỏa thuận của Giáo hội PG TAN KAPUJA, Trường Cao Đẳng PG Tan Kapuja. và Trung Tâm VHPGVN tại Hungary.  Ngày 29/10/2017 tại Trường Cao đẳng Phật giáo Hungary (TAN KAPUJA BUDDHISTA FÕISKOLA), Hội Phật Tử VN -Trung Tâm VHPGVN tại Hungary đã tổ chức bế mạc...

Continue reading

Tu là phải hiền

LTS: Thưa quý đọc giả , Sau khi đọc  quyển ” Tu Là Chuyển Nghiệp ” của HT Thích Thanh Từ ,chúng tôi nhận thấy nội dung quyển sách rất có giá trị thực tiển trong tình hình tu học của Phật tử  hiện nay.Chúng tôi xin trích bài đầu...

Continue reading

Người cư sĩ gương mẫu

 Chúng đệ tử của Phật gồm hai thành phần chính yếu là người xuất gia và người cư sĩ Phật tử. Không riêng gì người xuất gia, người cư sĩ Phật tử cũng đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống tu học và hộ trì Chánh pháp....

Continue reading