“Cô đôi thượng ngàn” – video

Bài hát chầu văn “Cô đôi thượng ngàn” do cháu Phùng Võ Minh Tâm trình bày trong lễ bế mạc tháng VHPG Việt Nam 29/10/2017

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=NBLJ0clGvz0″ thumbnail=”3669″ /]

Comments are closed.