Thông điệp Đại Lễ Phật Đản PL.2561

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH ___________________   Hà Nội, tháng 05 năm 2017/PL.2561 THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM   Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong...

Continue reading