Múa sạp – video

Màn múa sạp hòa hứng sôi nổi do các bạn Hội Sinh Viên trình diễn tại lễ bế mạc tháng VHPG Việt Nam 29/10/2017 [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=NaURzYPWdq4″ thumbnail=”3673″ /]

Continue reading

Lễ Bế Mạc Tháng Văn Hóa PGVN

 Lễ ký kết thỏa thuận của Giáo hội PG TAN KAPUJA, Trường Cao Đẳng PG Tan Kapuja. và Trung Tâm VHPGVN tại Hungary.  Ngày 29/10/2017 tại Trường Cao đẳng Phật giáo Hungary (TAN KAPUJA BUDDHISTA FÕISKOLA), Hội Phật Tử VN -Trung Tâm VHPGVN tại Hungary đã tổ chức bế mạc...

Continue reading

Đêm Thiền Trà “Hiểu và Thương”

(Tuệ Hạnh, Budapest) Tối ngày 19/10/2017 Trong Chương Trình Tháng VHPGVN tại Trường Cao đẳng Phật học (Tan Kapuja Buddhista Föiskola 1098. Budapest, Börzsöny u. 11). Hội Phật Tử Việt Nam-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Hungary, đã tổ chức buổi Thiền Trà với chủ đề ”Hiểu và Thương”. ...

Continue reading

Giao lưu văn học Việt-Hung 17/10/2017

Nằm trong chuỗi Chương Trình Tháng VHPGVN tại Trường Cao đẳng Phật học (Tan Kapuja Buddhista Föiskola 1098 Budapest, Börzsöny u. 11).  Ngày 17/10/2017 Hội Phật Tử Việt Nam-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam tại Hungary, đã tổ chức buổi giao lưu “VĂN HỌC HUNG-VIỆT ” trao đổi về giao...

Continue reading