HT Thích Thiện Bảo

Hòa thượng Thích Thiện Bảo (thế danh Bùi Quang Khánh) sinh năm 1953, xuất gia năm 1963, thọ Tỳ kheo năm 1974, Hoà thượng thọ pháp với Thiền sư Thanh Từ với pháp hiệu là Thông Chơn, thuộc dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam.

Hòa Thượng đã tốt nghiệp:

  • Cao cấp Phật học của Trường Cao cấp Phật học Việt nam cơ sở 2 nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Khoa ngữ văn của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh.
  • Học viện báo chí – Hà Nội

Hòa thượng là người sáng lập và cũng là thư viện trưởng Thư Viện Phật giáo Sài Gòn năm 1985. Năm 1986, Hòa thượng tham gia viết nhiều bài báo cũng như tin tức ở báo Giác Ngộ, đồng thời là người sáng lập trang web giacngo.vn, và đã giữ các chức vụ: Thư ký tòa soạn, Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung cho đến 2014.  

Hòa thượng là người đã khai sáng “Hội Trại Tuổi Trẻ Phật giáo”, là sân chơi dành cho các sinh viên học sinh trong những dịp nghỉ hè và các chương trình “Tiếp sức Mùa Thi”, “Ban Từ Thiện Xã Hội Giác Ngộ”…

Ngoài thời gian làm việc cho Giáo Hội cũng như ở toà soạn báo Giác Ngộ, Hòa thượng đã viết và biên soạn một số sách:

ĐÃ XUẤT BẢN.

  • Truyện Bóng Áo Nâu ( viết chung).
  • Phật học cơ bản 4 tập (Nhiều tác giả trong Chương trình Phật học Hàm thụ – 1998-2002) )

CHƯA XUẤT BẢN

  • Hồi Ký “Dõi bước Chân con ”.
  • Mối liên hệ xuất sĩ và cư sĩ
  • Thi kệ Quy Sơn cảnh sách
  • Phương pháp và lợi ích ứng dụng Thiền Tập .

Trong nhiều năm qua Hòa thượng là giáo thọ sư cho một số trường Phật Học tại TP. Hồ Chí Minh và đã từng đi thuyết giảng nhiều tỉnh thành trong cả nước do Ban Hoằng Pháp TƯGHPGVN tổ chức.

Hiện nay, Hòa Thượng là: Ủy viên Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN; Trưởng ban Truyền Thông GHPGVN TP. Hồ Chí Minh.

Hòa thượng là Viện chủ Chùa Nguyên Hương Q.3 TP. Hồ Chí Minh và Thiền chủ Trung tâm Thiền Tập Bửu Thọ tỉnh Kiên giang. Hằng năm, Hòa Thượng thường xuyên tổ chức những khoá tu xuất gia gieo duyên, cũng như những khoá tu dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Năm 2013, Hòa thượng giữ vai trò là Cố vấn giáo Thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary. Đến năm 2019, được sự tín nhiệm của bà con Phật tử, cũng như được sự chấp thuận của GHPGVN, Hoà thượng đương nhiệm vai trò trụ trì chùa Tuệ Giác, Budapest, Hungary.