“Bóng cây Kơ-nia” độc tấu đàn bầu trong lễ bế mạc tháng VHPG Việt Nam

Bản độc tấu đàn bầu “Bóng cây Kơ-nia” do cháu Phùng Minh Trí trình bày trong lễ bế mạc tháng VHPG Việt Nam 29/10/2017

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=05RGEKYfEFk” thumbnail=”3665″ /]

Comments are closed.