HT Thích Thiện Bảo chúc mừng sinh nhật lần thứ 82 Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV.

HT Thích Thiện Bảo, UV HĐTS – cố vấn giáo thọ sư Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary – đã gừi thư chúc mừng sinh nhật lần thứ 82 Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV.

Bức thư này đã được đọc bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam và Hungary tại lễ mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma tại chùa Tar, trung tâm giáo hội Phật Giáo Tây Tạng Hungary và được trao tận tay vị trụ trì để chuyển đến Dharaamsala (Ấn Độ).

Sau đây là toàn văn bức thư và bản dịch ra tiếng Hung.

THƯ CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA, THỨ XIV

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Gửi: Các vị Lama và Phật Tử Tây Tạng chùa TAR tại Hungary!

Thưa các quý vị.

Tôi nhận được lời mời của Quý vị đến dự lễ sinh nhật lần thứ 82 Đức ĐẠT LAI LẠT MA THỨ XIV, một vị lãnh đạo tinh thần của PG Tây Tạng, nhưng do mùa An Cư Kiết Hạ 2017 theo truyền thống của Phật giáo Bắc Truyền tại Việt Nam nên rất tiếc không có mặt để chúc mừng và chia sẻ với Quý vị sự kiện thiêng liêng này của Chùa TAR nói riêng và Phật giáo Tây Tạng nói chung .

Tôi xin gởi đến Quý vị và toàn thể Phật tử Tây Tạng tại Hungary lời chân thành tri ân sâu sắc nhất của tôi đối với những người bạn trong Chánh Pháp đã thể hiện đạo tình trong ngày Lễ trọng đại này.

Nhân đây xin Quý vị cho tôi gửi lời chúc mừng và bày tỏ những mong ước vào ngày sinh nhật của Đức ĐẠT LAI LẠT MA THỨ XIV.

Những thông điệp trí tuệ của Ngài ĐẠT LAI LẠT MA đã truyển cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Ngài là biểu tượng của hòa bình cho các quốc gia và các Tôn giáo trên toàn cầu. Vào ngày rất đặc biệt này, tôi xin gửi đến Ngài ĐẠT LAI LẠT MA sự ngưỡng mộ và lòng kính trọng sâu sắc.

Những thông điệp từ bi mà Đức ĐẠT LAI LẠT MA mang đến cho nhân loại như là ánh trăng rằm xua tan đêm tối, làm cho trái đất huyển diệu và đẹp biết bao!

Mong Đức ĐẠT LAI LẠT MA Pháp thể khinh an, cửu trụ ta bà, để chúng sanh có được an lạc trong ánh từ quang của Ngài.

Xin gởi năng lượng của sự bình an và hạnh phúc đến với tất cả Chư Tăng Phật tử Tây Tạng Chùa TAR tại Hungary càng ngày càng phát triển.

Chúc cho buổi lễ thành tựu viên mãn

Nam Mô Liên Hoa Như Lai

TTTT Bửu Thọ, ngày 7 tháng 7 năm 2017

HT Thích Thiện Bảo đã ký

 


 

Bản dịch tiếng Hung:

Thich Thien Bao Mester levele a DaLai Láma 82.-ik születésnapja alkalmából

Namo Shakyamuni Buddha!

A magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség Lámái és hivei részére, a Tar Pagoda vendégei részére!

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Köszönöm a meghivásukat a Tibeti buddhizmus legfőbb lelki vezetőjének, a 14.-ik Dalai Lámának a 82.-ik születésnap alkalmából rendezett ünnepségükre!

Sajnos, jelenleg Vietnamban el vagyok foglalva a nálunk hagyományos nyári buddhista kolostor-beli visszavonulásánk vezetésével, így nem tudok most jelen lenni az Önök ünnepségén és személyesen jó kívánságot mondani Önnöknek, megosztani az Önnök örömében.

Küldöm Önöknek, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösségnek a legmélyebb őszinte hálámat mint a közös igaz Tanban hivő barátoknak ezen a nagy napon.

Ezen alkalomban szeretnék küldeni Önnöknek a kivánságomat: A Dalai Láma bölcs üzenetei inspiráltak, inspirálnak milliókat világszerte. A Szentsége a Béke szimbóluma a világ nemzeteiben és vallásaiban. Ezen a különleges napon szeretném Tiszteletreméltó Dalai Láma iránt kifejezni az én legmélyebb csodálatomat és tiszteletemet. 

A Dalai Láma által közvetitett együttérző és szeretetteljes üzenetek olyanok, mint a teli Hold fénye, amely elűzi a sötét éjszakát, csodálatossá és varázslatossá teszi a Földet!

Egészséget és hosszú életet kívánok a Szentsége Dalai Lámanak, hogy mindenki békében élhessen a szereteteinek a fényében.

A Béke és Boldogság energiáját küldöm a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség minden tagjának, a Tar Pagoda minden hivének!
Kivánom, hogy a Közösség, a Pagoda minél jobban fejlődik.

Sok sikert kivánok az ünnepségnek!

Namo Lótusz Tathāgata

Buu Tho Zen kolostor, 2017.Július.07.

Aláirta Thich Thien Bao mester

Comments are closed.