Hòa thượng Thích Thiện Bảo thăm Hội Phật tử Việt Nam tại Budapest, 2013

Comments are closed.