Bước đầu tìm hiểu về âm nhạc Phật giáo

 Âm-nhạc, một loại hình nghệ thuật gắn liền với đ ời sống con người. Với tôn giáo âm nhạc là một phương tiện thực nghiệm tâm linh, một hình thức biểu hiện niềm tin thiêng liêng. Mang tinh thần giáo lý từ bi và giải thoát, lễ nhạc Phật giáo...

Continue reading

Kinh Từ Bi

Người hằng mong thanh tịnh: Nên thể hiện pháp lành,  Có khả năng, chất phác, Hiền hòa, không kiêu mạn, Sống dễ dàng, tri túc, Thanh đạm không rộn ràng, Lục căn luôn trong sáng, Trí tuệ càng hiển minh, Chuyên cần, không quyến niệm, Không làm điều ác nhỏ,...

Continue reading

Điều phục & chuyển hóa cơn giận

Khái niệm về sự nóng giận Giận là một trạng thái xúc cảm rất phổ biến của con người. Nó là một loại xúc cảm tiêu cực, không lành mạnh và là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề rắc rối khác. Sự tức giận có thể biểu hiện dưới...

Continue reading

Vai trò người cư sĩ trong đạo Phật.

Khó nhất là tu tại gia, cho nên có câu: Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. ở chùa có nhiều thiện duyên nên tương đối dễ tu. ở chợ lại khó tu hơn một chút vì phải giữ lòng ngay thẳng, không gian...

Continue reading

Phật giáo với thanh thiếu niên

Đối với Đức Phật, Ngài  không nói cụ thể như chúng ta ngày nay nhưng trong kinh A Hàm Ngài  dạy các Thầy Tỳ Kheo  có 4 điều không nên xem thường: Một đốm lữa nhỏ, một con rắn nhỏ, một Tu sĩ trẻ và một Thái tử ”. Những...

Continue reading